апсорбира

to absorb a
* * *
absorb

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • апсорбира — (лат absorbere) 1. впие/впива, вовлече/вовлекува во себе, 2. фиг наполно обземе/обзема, целосно преокупира …   Macedonian dictionary

  • спектрофотометрија — фотоелектрично мерење на количеството на светлина што некоја материја го апсорбира на одредена бранова должина …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.